Τεχνικά Έργα - Κακαράντζας Ιωάννης
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
ΤΗΛ: +306981309551
 
 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
 
Ποταμιών - Λιμανιών
Ρεμάτων - Λιμνών
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Έργα μας - Ιωάννης Κακαράντζας στην Πτολεμαΐδα

 
 
 
 
 
Τεχνικά Έργα - Κακαράντζας Ιωάννης
 
Λαγοθηριανού 20
50200 Πτολεμαΐδα
 
Τηλέφωνο: +302463300594
 
Κινητό τηλέφωνο: +306981309551